POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.lifecocktail.pl.

Podstawa prawna

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Administratorem danych jest jest Agnieszka Rudzka-Firsiuk, zamieszkała w Warszawie. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem e-maila: kontakt@lifecocktail.pl.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji niektórych funkcji, takich jak: dodanie komentarza, nawiązanie kontaktu z Administratorem (Autorem bloga).

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Na czym polega „przetwarzanie” danych

Czynności wykonywane przez Administratora w ramach przetwarzania danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Cele przetwarzania danych oraz kategorie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu dodawania (publikowania) komentarzy na blogu oraz umożliwienia wymiany korespondencji e-mailowej.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne w realizacji wyżej wymienionych celów.

Komentarze

Użytkownik, dodając komentarz na stronie, zgadza się na przetwarzanie w ramach tej czynności, podanych przez niego danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe: imię, pseudonim, adres IP.

Dodanie komentarza wymaga skorzystania z systemu Disqus. Użytkownik dodając komentarz poprzez ten system, automatycznie zawiera umowę z systemem Disqus. Umowa ta reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez system Disqus.

Dane osobowe podane w ramach publikacji komentarzy przez Użytkownika  zostaną zapisane w bazie systemu Disqus oraz WordPress.

Kontakt e-mailowy

Użytkownik kontaktując się za pomocą e-maila udostępnia takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail i każde inne dane osobowe, zawarte w treści wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Treść korespondencji jest przechowywana na serwerze skrzynki pocztowej i może podlegać archiwizacji.

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

Dane przechowywane są przez czas nieokreślony. Dane zostaną usunięte w momencie usunięcia bloga.

Środki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Wykaz środków bezpieczeństwa podjętych przez Administratora w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych:

 • Aktualny program antywirusowy zainstalowany na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
 • Dostęp do sprzęty zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
 • Dostęp do danych ma jedynie Administrator,
 • Uruchomienie funkcji blokady ekranu z koniecznością podania hasła,
 • Zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych, by nie mogli podejrzeć danych (np. pociąg),
 • Wykupienie certyfikatu SSL dla domeny, pod którą znajdują się formularze służące do przesyłania danych osobowych

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcji Strony, dodawania komentarzy oraz kontaktu e-mailowego.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo poprawienia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze danych osobowych.

W uzasadnionych przypadkach Administrator danych ma możliwość odmowy realizacji niektórych z wyżej wymienionych praw.

Pliki cookies

Strona Lifecocktail.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Pliki cookies są to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, smartfon, tablet) i są odczytywane przez system teleinformatyczny bloga Lifecocktail.

Cele wykorzystywania plików cookies:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony,
 • usprawnienie szybkości korzystania ze strony,
 • modernizację strony, aby była bardziej funkcjonalna dla użytkownika,
 • korzystanie z narzędzi analitycznych,
 • używanie narzędzi marketingowych,
 • umożliwienie korzystania z systemu komentarzy,
 • wyświetlania na stronach filmów z serwisu YouTube,
 • zapewnienie funkcji społecznościowych.

Zgoda na pliki cookies

Informacja o plikach cookies wyświetlana jest zawsze podczas pierwszej wizyty na stronie Lifecocktail.

Zaakceptowanie a także zamknięcie tej informacji zawsze oznacza, że Użytkownik zgodził się na wykorzystanie plików cookies.

Użytkownik może wycofać poprzez usunięcie plików cookies i zmianę ich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Pliki cookies podmiotów trzecich

W celu uzyskania informacji o statystykach strony Administrator używa narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Goodle Analytics gromadzi informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkownika, takie jak: adres IP. Dane te są automatycznie przekazywane do serwerów Google Analytics, zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i sposobu przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie plików w ramach Google Analytics. W tym celu należy zmienić ustawienia plików cookies na stronie Lifecocktail.pl.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie Lifecocktail używane są wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest. W związku z tym serwisy te również wykorzystują pliki cookies Użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych serwisów i są dostępne pod poniższymi adresami:

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych, przez wyżej wymienione serwisy społecznościowe, powinien wylogować się z nich przed każdą wizytą na stronie Lifecocktail, albo ustawić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej funkcje blokowania skryptów.

Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika:

 • kod śledzenia Disqus – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na blogu,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk bloga.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.